Indholdsfortegnelse:

Kan tolerere være et adjektiv?
Kan tolerere være et adjektiv?
Anonim

Inkluderet nedenfor er past participium og presens participium former for verbet condone, som kan bruges som adjektiver i visse sammenhænge. Det kan godtages.

Er tolerance et navneord eller adjektiv?

verb (brugt med objekt), con·doned, con·don·ing. at se bort fra eller overse (noget ulovligt, stødende eller lignende): Regeringen tolererede computerhacket blandt rivaliserende virksomheder. at give stiltiende godkendelse til: Ved sin tavshed syntes han at tolerere deres opførsel.

Er tolerance et udsagnsord eller navneord?

condone \kun-DOHN\ verb.: at betragte eller behandle (noget dårligt eller bebrejdende) som acceptabelt, tilgiveligt eller harmløst.

Er der et navneord for at tolerere?

handlingen med at tolerere; overse eller underforstået tilgivelse af en lovovertrædelse.

Hvad er forskellen mellem tolerere og fordømme?

Som verber er forskellen mellem fordømme og tolerere, at fordømme er at give en slags evig guddommelig straf til, mens tolerere er at tilgive, undskylde eller overse (noget).

Hvad er et adjektiv | Parts of Speech sang for børn | Jack Hartmann

Populært emne.

Valg af editor