Indholdsfortegnelse:

Var meningen med formaning?
Var meningen med formaning?
Anonim

: at opildne ved argumenter eller råd: opfordrer kraftigt vælgere til at gøre det rigtige. intransitivt verbum.: at give advarsler eller råd: fremsætte presserende appeller.

Hvad betyder formaning i ordbogen?

navneord. handlingen eller processen med at formane. en ytring, tale eller adresse, der formidler presserende råd eller anbefalinger.

Hvad er en formaning i en sætning?

en meddelelse, der har til formål at opfordre eller overtale modtagerne til at tage nogle handlinger 2. handlingen at formane; et seriøst forsøg på overtalelse. 1. Bogen er i bund og grund en opfordring til religiøs tolerance.

Hvad er forskellen mellem prædiken og formaning?

er, at formaning er handlingen eller praksisen med at formane; handlingen at tilskynde til prisværdige gerninger; tilskyndelse til det, der er godt eller prisværdigt under forkyndelsen, er handlingen at holde en prædiken eller lignende moralsk instruktion.

Hvad betyder formaning i Bibelen?

1: blid eller venlig irettesættelse huskede formaningen om at holde det enkelt. 2: råd eller advarsel mod fejl eller tilsyn med rektors formaning mod mobning.

Formaning Betydning

Populært emne.

Valg af editor