Indholdsfortegnelse:

Betyder nirvana intethed?
Betyder nirvana intethed?
Anonim

Nirvana i nogle buddhistiske traditioner beskrives som realiseringen af ​​sunyata (tomhed eller intethed).

Hvad betyder nirvana bogstaveligt?

Nirvana, (sanskrit: "becoming extinguished" eller "blow out") Pali nibbana, i indisk religiøs tankegang, det øverste mål for visse meditationsdiscipliner. … Denne tilstand af lidelsens ophør og dens årsager er nirvana. Udtrykket nirvana er kommet ind i det vestlige sprog for at henvise til en himmelsk eller lyksalig tilstand.

Er nirvana en tilstand af intethed?

Nirvana i nogle buddhistiske traditioner beskrives som realiseringen af ​​sunyata (tomhed eller intethed).

Hvad er nirvana helt præcist?

Nirvana (nibbana) betyder bogstaveligt "blæser ud" eller "slukker". Det er det mest brugte såvel som det tidligste udtryk til at beskrive det soteriologiske mål i buddhismen: frigivelse fra genfødslens cyklus (saṃsāra). Nirvana er en del af den tredje sandhed om "ophør af dukkha" i buddhismens fire ædle sandheder.

Hvad er nirvana i enkle vendinger?

: tilstanden af ​​fuldkommen lykke og fred i buddhismen, hvor der er frigørelse fra alle former for lidelse.: en tilstand eller et sted med stor lykke og fred.

Nirvana-oplysning og buddhistisk frelse

Populært emne.

Valg af editor