Indholdsfortegnelse:

Hvad er ulovligt samarbejde?
Hvad er ulovligt samarbejde?
Anonim

Collusion er en ikke-konkurrencedygtig, hemmelig og til tider ulovlig aftale mellem rivaler, som forsøger at forstyrre markedets ligevægt. Samordningshandlingen involverer mennesker eller virksomheder, som typisk ville konkurrere mod hinanden, men som konspirerer om at arbejde sammen for at opnå en uretfærdig markedsfordel.

Hvad er et ulovligt samarbejde?

En samarbejdsaftale, norm alt hemmelig, blandt rivaler for at forhindre åben konkurrence gennem vildledende midler for at opnå en markedsfordel. Parterne kan indgå aftaler om at fastsætte priser, begrænse eller begrænse udbuddet, dele insideroplysninger eller opdele markedet. erhvervsret. antitrust. handelsret.

Hvad refererer hemmeligt samarbejde til?

Collusion henviser til kombinationer, sammensværgelser eller aftaler mellem sælgere om at hæve eller fastsætte priser og reducere produktionen for at øge fortjenesten. Kontekst: Til forskel fra udtrykket kartel kræver samordning ikke nødvendigvis en formel aftale, uanset om det er offentlig eller privat, mellem medlemmerne.

Hvad er samordning i ægteskab?

I skilsmisseloven er hemmeligt samarbejde en sammensværgelse af en mand og en kone, for at undertrykke beviser, at fremlægge falske eller fremstillede vidnesbyrd, eller for en af ​​dem at begå, eller synes at begå, en handling, der ville få retten til at bevilge skilsmisse.

Er samordning ulovligt i aktiehandel?

Også kendt som "prisfastsættelse" eller "samordning", prisrigning kan finde sted i enhver branche, og er norm alt ulovligt.

Hvad er COLLUSION? Hvad betyder COLLUSION? COLLUSION betydning, definition og forklaring

Populært emne.

Valg af editor