Indholdsfortegnelse:

Hvem subjektiv velværeskala?
Hvem subjektiv velværeskala?
Anonim

World He alth Organization Well-Being med 5 punkter Index (WHO-5) er en kort og generisk global vurderingsskala, der måler subjektivt velvære. WHO-5 blev afledt af WHO-10 [6], som igen blev afledt af en 28-element vurderingsskala [7] brugt i en WHO multicenter undersøgelse i 8 forskellige europæiske lande [8].

Hvem skabte den subjektive velværeskala?

Det er blevet brugt i tusindvis af undersøgelser til at vurdere den kognitive eller psykologiske komponent af subjektivt velvære. Diener et al. (1985) udviklede skalaen ved først at generere en pulje på 48 genstande beregnet til at afspejle livstilfredshed og velvære.

Hvem fandt på subjektivt velvære?

Det videnskabelige udtryk "subjektivt velvære", introduceret af Diener (1984) bruges ofte i flæng med eller for at undgå den tvetydige betydning af udtrykket "lykke." SWB-litteraturen dækker undersøgelser, der har brugt så forskellige udtryk som lykke, hedonisk niveau, tilfredshed med livet, moralsk og positiv …

Hvad påvirker subjektivt velbefindende?

Nogle af de vigtigste determinanter for subjektivt velbefindende er en persons medfødte temperament, kvaliteten af ​​deres sociale relationer, de samfund, de lever i, og deres evne til at opfylde deres basale behov.

Hvordan måles subjektiv velvære?

Subjektivt velvære måles oftest ved at stille folk et enkelt spørgsmål, såsom: "Alt taget i betragtning, hvor tilfreds er du med dit liv som helhed i disse dage ?” eller "Samlet set, vil du sige, at du er meget glad, ret glad eller ikke for glad?" Sådanne spørgsmål fremkalder en global evaluering af …

Videnskaben om subjektivt velvære, a.k.a Happiness

Populært emne.

Valg af editor